Ser pequeños y humildes como María nos pide, para crecer en la Gracia. Japonés Megumi-afureru sei Maria, Shu wa anata to tomo ni oraremasu....

MES DE MARIA

Ser pequeños y humildes como María nos pide, para crecer en la Gracia.

Japonés
Megumi-afureru sei Maria, Shu wa anata to tomo ni oraremasu.Shu wa anata wo erabi, shukufuku shi,anata no ko Yesu mo shukufuku saremashita. Kami no haha, sei Maria, tsumibukai watashitachi no tame ni, ima mo, shi wo mukaeru toki mo, inotte kudasai. Amen

0 comentarios: