Ser un Jesús y una María para los que nos rodean, como testimonio de cristiandad. Filipino Aba Ginoong Maria, napupuno kan g grasilla, Ang...

MES DE MARIA

Ser un Jesús y una María para los que nos rodean, como testimonio de cristiandad.

Filipino
Aba Ginoong Maria, napupuno kan g grasilla, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus.Santa Maria, Ina ng Diyos Ipanalangin mo kaming makasalanan Ngayon at kung kami´y mamamatay.Amen.

0 comentarios: