Uso cookies para darte un mejor servicio.
Mi sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Acepto Leer más

Mes de Junio

Renovar de corazón nuestros propósitos


Padre nuestro en Africano (Sud África)
Ons Vader Ons Vader wat in die hemel is,laat u Naam geheilig word;laat u koninkryk kom;laat u wil ook op die aarde geskied,net soos in die hemel.Gee ons vandagons daaglikse brood;en vergeef ons ons oortredingssoos ons ook dié vergewewat teen ons oortree;en laat ons nie in die versoeking kom niemaar verlos ons van die Bose.

También puede gustarte

0 comentarios

Te invito a dejar tu opinión .Sepamos ofrecer lo mejor de nosotros. Bienvenida la crítica, acompañada siempre de la cortesía.