Ayuno de algo que sea muy personal y apetecible, ofreciendo a Dios esta pequeña mortificación. Padre nuestro en Turco Ey göklerde olan Bab...

Mes de Junio

Ayuno de algo que sea muy personal y apetecible, ofreciendo a Dios esta pequeña mortificación.

Padre nuestro en Turco
Ey göklerde olan Babamız,İsmin mukaddes olsun;
Melekûtun gelsin;Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun;
Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver;Ve bize borçlu olanlara bağışladığımız gibi, bizim borçlarımızı bize bağışla;Ve bizi iğvaya götürme, fakat bizi şerirden kurtar;Çünkü melekût ve kudret ve izzet ebedlere kadar senindir. Amin.

0 comentarios: