He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita, y por medio de ella a todos los devotos de su Sagrado Corazón: 1. Les daré todas las ...

Mes de Junio

He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita, y por medio de ella a todos los devotos de su Sagrado Corazón:
1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado.
2. Pondré paz en sus familias.
( continuará)
Padre nuestro en Navajo
NihiTaa’ yá’ąąshdi honílóonii,Nízhi’ diyingo óolzin le’,Bee nóhólníihii náásgóó k’ee’ąą yilzhish le’,Áádóó bee íinínízinii t’áá yá’ąąshdi ááníłígi át’éegoNahasdzáán bikáa’gi ááníił le’.Ch’iyáán t’áá ákwíí jį´ niha’iyíłtsódígíí díí jį´ nihaa náádiní’aah.Áádóó t’áá nihich’į’ bąąhági ádaaníiłii bá yóó’adahidiit’aahígi át’éegoNich’į’ nda’ayiilzíhígíí nihá yóó’ahidí’aah.Áádóó nihí hodínóotahjį’ nihi’óółnííh lágo,Ndi bąąhági’át’éii bits’ą´ąjį’ yisdánihiyínííł.[Háálá ahóyéel’áágóó ni t’éí nóhólnííh áádóó t’áadoo bee nóodziilí da, índa ayóó’áńt’é.T’áá ákót’ée doo.]

0 comentarios: